Třinecké železárny, ČR
Třinecké železárny, ČR
Dělníci
Dělníci
Dělnické kolonie
Dělnické kolonie
Doly
Doly
Železárny a ocelárny
Železárny a ocelárny
Válcovny, slévárny a kovárny
Válcovny, slévárny a kovárny